عامه پسندروزی این کم خوابی ما را می کشد. کِی؟ کجا؟ احتمالا پشت همین میز. سرم را آرام می گذارم و می میرم. تلفن چند بار زنگ می خورد. ایمیل ها جواب داده نمی شوند. در آن لحظات من راحت ام. حداقل کم خوابی اذیتم نمی کند. احتمالا خیلی "عامه پسند" انه می میریم. 

 

#عامه پسند نوشته چارلز بوکوفسکی

منبع اصلی مطلب : یادداشت های پراکنده
برچسب ها : عامه پسند
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : خواب مرگ