زندگی ,برنامه ,شخصی ,شرقی ,دیگران ,علاقه ,برنامه زندگی ,خوشحال تریم ,برنامه ریزی ,بینی، علاقه ,ملاحظات فرهنگی ,جهان بینی، علاقهزندگی به عنوان یک شرقی از پیچیدگی های فراوانی برخوردار است. المان هایی که در طول زندگی روزمره بر احوالات و امور آدم تاثیر می گذارند یکی و دوتا نیست. هر کسی یک سری مسائل شخصی دارد، که خوب هر آدمی در هر گوشه از دنیا برای خودش یک سری مسائل شخصی دارد. صحبت سر آن دسته از المان ها و فاکتورهایی است که از محیط بیرون به زندگی یک شرقی تحمیل می شود و ناگزیر است که با آن ها به عنوان یک مسئله شخصی برخورد کند. مهم ترین شان ملاحظات فرهنگی است. 

به زبان خیلی ساده، در دنیای امروز و زندگی مدرن، این که هر آدم بر اساس جهان بینی، علاقه ها و سلیقه های خودش زندگی اش را بسازد، چیز جا افتاده ای است. اما برای ما شرقی ها کمی غریب است. همه، واقعا همه، به این تعریف نیاز دارند و برای خودشان کم و بیش آن را قائل اند. اما در برخورد با دیگران این گزاره کاملا رنگ می بازد.

بیایید با یک مثال ادامه بدهیم. صبح یک روز سه شنبه، طبق قرار قبلی، به وب سایت سینما سری می زنید، سه تا بلیط از فیلم مورد علاقه تان تهیه می کنید، و وقت خرید بی توجه به جمله " این خرید غیرقابل استرداد است" توی ذهن تان برای آن روز عصرتان برنامه ریزی می کنید. حتا به طعم پاپ کرنی که قرار بخرید و وقت تماشای فیلم نوش جان کنید فکر می کنید. رسید خرید را برای همراهان عزیزتان ایمیل می کنید و از کامنت های دلچسب آن ها محظوظ می شود. نیم ساعت بعد عموی محترم زنگ می زند که "ما شمال ایم، داریم میایم تهران و برنامه کردیم (دقت کنید چیز ناگهانی ای اتفاق نیفتاده است، همه اش برنامه ریزی شده است) که شما را هم ببینیم". 

شُک زده، با بغضی در گلو چهارتا تعارف تیکه پاره می کنید که چه خوب، افتخار دادید، در خدمت تان هستیم! بعد با خودتان مرور می کنید. که چطور این پیام را به همراهانتان برسانید و از فحش ها، غرغرها و اعصاب خردی های دلچسب شان محظوظ شوید!  تازه پولی که از جیب تان رفته چه می شود؟ می روید توی فکر. غمی بزرگ شما را فرا می گیرد. برنامه زندگی شما به چپ عموی شما نیست. مطمئنا برنامه زندگی ایشان نیز به چپ خیلی ها نبوده و نیست. و همان طور دیگران که به چپ دیگران نیستند. و از این گردش چپ گرا افسرده می شوید.

این یکی از ملاحظات فرهنگی دست و پاگیر و کشنده ای است که به دست و پای مناسبات و روابط ما پیچیده است. همیشه اختیار زندگی تان دست خودتان نیست. 

تنها راه نجات از این دست گرفتاری ها، شجاعت و جسارت است. پافشاری و ایستادن بر روی جهان بینی، علاقه ها و سلیقه های شخصی و توانایی "نه" گفتن کلید این ماجرا است. آن وقت همه خوشحال تریم. باورکنید با "نه" گفتن به هم خوشحال تریم. هرچند "دراز است ره مقصد و من نوسفرم!"

منبع اصلی مطلب : یادداشت های پراکنده
برچسب ها : زندگی ,برنامه ,شخصی ,شرقی ,دیگران ,علاقه ,برنامه زندگی ,خوشحال تریم ,برنامه ریزی ,بینی، علاقه ,ملاحظات فرهنگی ,جهان بینی، علاقه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : نوسفر